Raffel Privacystatement en Cookieverklaring

Privacyverklaring

Raffel Internet B.V. (“Raffel”) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten en de gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Raffel uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op gegevensverwerking door Raffel, gevestigd en kantoorhoudende te (4815 NG) Breda aan de Stadionstraat 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54809681.

Verwerking
Raffel verwerkt de door haar (potentiële) klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van Raffel. het aangaan van een klantrelatie, contact met de serviceafdeling, online webformulieren, het opvragen van informatie bij Raffel, contact via social media, deelname aan acties / prijsvragen / o.i.d. en bij het gebruik van de diensten van Raffel. Raffel behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

De Persoonsgegevens die door Raffel (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW nummer, (afgeleide) financiële data, inloggegevens en IP-adres.

Daarnaast verwerkt Raffel (mogelijk) ten behoeve van haar dienstverlening aanvullende Persoonsgegevens, waaronder ook verbruiks- en gebruiksgegevens. In het kader van de internetdienst van Raffel gaat het om de volgende Persoonsgegevens:

 • datum, tijdstip en duur van een internetsessie;
 • technische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres);
 • e-maildienst;
 • applicatieserver waarmee gebruikte apps verbinding maken;
 • datavolume en kwaliteit verbinding;
 • bezochte websites (URL’s), en


In het kader van de cloud-dienst van Raffel gaat het om de volgende Persoonsgegevens:

 • locatiegegevens (IP adressen waarmee toegang gezocht wordt tot de cloud-dienst);
 • datavolume en kwaliteit verbinding;
 • bezochte websites (URL’s);
 • e-maildienst;
 • technische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres), en
  gegevens omtrent mobiele telefoon (06-nummer, IMEI t.b.v. two-factor authentication).


In het kader van de hosting-dienst van Raffel gaat het om de volgende Persoonsgegevens:

 • locatiegegevens van bezoekers (IP adres);
 • gegevens opgeslaen in de hosting-dienst door de eingebruiker
 • datavolume;
 • e-maildienst, en
 • technische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres);


Doeleinden
Raffel gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • het doen van aanbiedingen en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van Raffel;
 • het verbeteren van haar dienstverlening;
 • het oplossen van storingen en het technisch ondersteunen van gebruikers;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 • het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
 • het behandelen van geschillen;
 • intern beheer en administratie, en
 • het doen uitvoeren van een accountantscontrole.


Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
Raffel bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Raffel heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Raffel verwerkt.

Uw rechten
Wanneer Raffel uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te (laten) dragen.

Indien u Raffel toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Raffel kunt u te allen tijde contact met Raffel opnemen via administratie@raffel.nl.

Cookies
Via de website van Raffel wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Raffel gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Omdat Raffel een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, de optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet, Google niet het volledige IP-adres verwerkt en geen gebruik maakt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics-cookies, is uw toestemming voor het plaatsen van deze cookie niet nodig.

Derden
Uw Persoonsgegevens kan Raffel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Raffel geeft uw Persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee een gegevensverwerkingsovereenkomst is gesloten of anderszins toereikende contractuele afspraken inzake gegevensverwerking zijn gemaakt. Raffel draagt er vanzelfsprekend zorg voor dat met deze afspraken de veiligheid van uw Persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Voorts geeft Raffel uw Persoonsgegevens door indien Raffel daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Raffel uw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Links
Op de website van Raffel treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Raffel kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen
Raffel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Raffel (www.raffel.nl) deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: februari 2020


Cookiestatement van Raffel Internet BV


Wat is een cookie?

Raffel Internet B.V. (“Raffel”) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internetpagina op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Raffel gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en het gebruik daarvan te monitoren, door middel van het bijhouden van bezoekersaantallen en tijdstippen en de gemiddelde tijdsduur op een pagina. Deze data wordt alleen geaggregeerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Hieronder treft u de categorieën cookies die geplaatst worden door Raffel en hun functionaliteit.

Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kan Raffel de website naar behoren laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die u invult over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeuren en inloggegevens en het uitlezen van uw browserinstellingen voor het goed tonen van de website. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet nodig. Functionele cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kan Raffel bijhouden en meten welke onderdelen van de website het best bezocht worden. Van de informatie (bezoekersaantallen, gemiddelde tijdsduur, populaire pagina’s en onderwerpen etc.) die wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Aan de hand van deze statistieken wordt onze website geoptimaliseerd en de inhoud en navigatie daarvan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De statistieken zijn niet te herleiden tot personen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Raffel gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Omdat Raffel een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, de optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet, Google niet het volledige IP-adres verwerkt en geen gebruik maken van andere diensten van Google, is uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet nodig.

In-en uitschakelen van cookies en verwijdering
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Versie: februari 2020